Koulutuspalvelut

VoiceWell® -koulutukset ja verkkokurssit

Koulutuskalenteri 2024

VoiceWell-koulutus puheterapeuteille
VoiceWell-hoitajakoulutus hierojille, fysioterapeuteille, osteopaateille
  • 2024-2025 elokuu 2024-tammikuu 2025 | Haku auki nyt  Täytä hakulomake, ryhmässä tilaa
  • 2025 | Haku aukeaa loppuvuodesta 2024
Koulutuspaikkana VoiceWell-keskus Tampere, os. Suvantokatu 1 F 1.krs, 33100 Tampere (Ratinan ja Koskikeskuksen kauppakeskusten välissä)

Tiedustelut
Kirsti Leppänen / voicewellkicka@gmail.com / 050 583 1965
Kevät 2024

VoiceWell-koulutus

Haluatko työkaluja äänenkäyttäjien lihaskireyksien hoitamiseen, optimaalisen äänenkäytön tukemiseen ja erilaisten äänihaasteiden hoitamiseen manuaalisin ja äänenhuollollisin keinoin?

Haluatko oppia tunnistamaan ja vapauttamaan kielen kireyksien aiheuttamia ongelmia äänessä, laulamisessa tai syömisessä?

Haluatko ymmärtää paremmin hengitystä ja sen yhteyttä äänenkäyttöön?

Haluatko itse oppia lisää palautumisesta ja saada vinkkejä asiakkaidesi avuksi?

VoiceWell-koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä kaikkeen tähän!

Laadukasta opetusta tehokkaasti pienryhmissä


Koulutukseen kuuluu harjoittelu omilla asiakkailla niin hoitotekniikoiden, tutkimisen, ohjaamisen ja hoitopalautteiden koostamisen osalta.
Koulutus koostuu ennakkoon itsenäisesti opiskeltavasta Purento Masterclass -verkkokurssista sekä lähiopetusmoduulista.
Saat koulutuksen materiaalit PDF-muodossa etukäteen ennen kutakin moduulia, opetuksen ja henkilökohtaista ohjausta pienryhmässä.
Yksi moduuli sisältää 15 opetustuntia. Opetus tapahtuu pienryhmissä sisältäen paljon henkilökohtaista ohjausta.

Koulutuksessa on mukana kouluttamassa useita äänialan (kuten puheterapeutti, laulunopettaja) sekä kehonhuollon ammattilaisia. Lounaat omakustanteisia, lähipäivissä tarjoamme kahvit ja teet sekä pientä purtavaa.

VoiceWell-koulutuksessa saat
  • Kattavan lihasanatomian paketin ja hoitotekniikat äänen, kurkunpään ja kielen sekä suunpohjan tutkimiseen ja hoitamiseen
  • Laaja-alaisen tietopaketin purennan ja leukanivelen anatomian ja fysiologian sekä näiden alueiden tutkimiseen, hoitamiseen ja ohjaukseen vinkkejä
  • Työkaluja oman äänenkäytön kehittämiseen
  • Tietoa ja harjoitusmenetelmiä äänenhoitamiseen, hengityksen vapauttamiseen ja artikulaation häiriöiden ja kireyksien tunnistamiseen
  • Kattavasti tietoa kuinka palautua paremmin ja tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista palautumista

VoiceWell®-koulutus on kokonaisuus, jossa aiheet ja hoitoalueet opiskellaan järjestyksessä moduuleittain (8 moduulia).

Moduuli 1: Purennan ja leukanivelen hoitaminen (Purento Masterclass-verkkokurssi)
Verkkokurssi sisältää purennan ja leukanivelen hoitamiseen anatomian ja fysiologian teoriaa sekä purennan alueen hoitotekniikoita opastettuna kattavin videoin. Seuraavassa moduulissa kerrataan tämä kokonaisuus sekä tarkennetaan opittua käytännössä (ohjausta, tutkimista ja hoitotekniikoiden harjoittelua). Lisäksi opiskellaan faskioiden perustaa ja niiden yhteydestä koko kehon ja äänentuoton hyvinvointiin. Itsenäinen opiskelu ja työkirjan tehtävien palautus ennen moduuli 2 alkua.

18.-19.04.2024 PROFESSIONAL TASO Moduuli 2: Kielentoiminta osana äänentuottoa ja leukojen sekä purennan tasapainoa.
Purennan hoitotekniikoihin lisätään kielen alueen anatomia, fysiologia, tutkiminen ja hoitotekniikat. Syvän faskialinjan (deep line) yhteys jalkapohjien ja lantion kautta leukojen tasapainoon.

17.-18.05.2024 PROFESSIONAL TASO Moduuli 3: Oma ääni ja äänentuotto
Moduulissa tutustutaan omaan ääneen ja opiskellaan äänentuoton teoriaa anatomian, fysiologian ja puhetekniikan sekä auditiivisen ja subjektiivisen arvioinnin näkökulmista. Opiskellaan äänenkäyttöä jokaisen oma ääni huomioiden ja äänen harjoittamista sekä palautteen antamista. Faskialinjoista opiskellaan pinnallinen takalinja ja lateraalilinja.

14.-15.06.2024 PROFESSIONAL TASO Moduuli 4: Hengitys & pallea
Moduulin teemoina on hengitys osana kehon hyvinvointia, pallean ja koko ääntöhengityksen vaikutus ääneen, jaksamiseen sekä palautumiseen. Opiskellaan hoitotekniikoita hengityslihaksistolle sekä ohjattavia harjoitteita asiakkaille. Faskialinjoista opiskellaan pinnallinen etulinja ja käden toiminnalliset linjat.

02-03.08.2024 PROFESSIONAL TASO Moduuli 5: Äänihäiriöt
Tässä moduulissa tutustutaan äänihäiriöihin ja muihin neurologisiin sairauksiin, joilla on välitön tai epäsuora vaikutus äänenkäyttöön. Puheen neuraalisäätely avaa puheentuoton perusteita aivojen toiminnan näkökulmasta. Opitaan kartoittamaan äänen riskitekijöitä ja tunnistamaan erilaisia äänihäiriöitä. Moduuli sisältää myös laulutunnin, jolla opitaan uutta omasta äänestä laulun näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan näyttelijän valmistautumiseen äänenkäytön näkökulmasta. 

30.-31.08.2025 PROFESSIONAL TASO Moduuli 6: Äänentuottolihasten tutkiminen & käsittely
Moduulissa opiskellaan äänentuottoalueen lihasten ja pehmytkudosten hoitotekniikat, alueen tutkimista ja hoitoalueen määrittämistä äänikyselyä hyödyntäen. Moduulissa käydään läpi myös hoitotekniikat lasten kasvojen miimisten, purennan ja kielen sensomotoriikan kuntouttamiseksi. Moduuliin sisältyy harjoitusnäytöt klinikka-asiakkailla. Faskioista opiskellaan spiraalilinja ja faskialinjojen vaikutuksista koko kehon hoitoalueet huomioiden. 

27-28.09.2024 PROFESSIONAL TASO Moduuli 7: Kokonaisvaltainen palautuminen osana äänihyvinvointia ja hoitotyötä
Moduulin aiheena on äänenhuolto osana kehon hyvinvointia sekä kokonaisvaltainen palautuminen osana hoitotyötä ja omaa jaksamista.

8.-9.11.2024 PROFESSIONAL TASO Moduuli 8: Päätösmoduuli
Kirjallinen loppukoe ja käytännön näyttö sekä kertausta.

Lisäksi noin puolen vuoden päästä näytöstä pidetään kertauspäivä hoitotekniikoista, ääniharjoitteista ym. asiakkaille ohjattavista harjoitteista, siis kerrataan ja tarkennetaan osaamista opiskelijoiden tarpeen mukaan.

Vuosi valmistumisesta on sertifikaattinäyttö osaamisesta, jonka jälkeen sertifikaatin voimassaolo vaatii vähintään kahden vuoden välein kertaus/koulutuspäivään osallistumisen. Sertifikaatin vuosimaksuun (30€+alv 24%) sisältyy oikeus käyttää VoiceWell ®-hoitaja nimimerkkiä ja markkinoida omaa osaamista VoiceWell-hoitoina sekä yhteystietosi VoiceWell-hoitajalistalle.

Koulutus ei anna pätevyyttä puheterapeutin, puhetekniikanopettajan eikä laulunopettajan ammatteihin.

Pääkouluttajana toimii menetelmän kehittäjä Kirsti Leppänen / voicewellkicka@gmail.com / p. 0505831965

Koulutuspaikka: VoiceWell-keskus Tampere, os. Suvantokatu 1 F 1.krs, 33100 Tampere
(Ratinan ja Koskikeskuksen kauppakeskusten välissä)

Koulutuksen hinta: 3594€ (sis. alv 24%).
Koulutuksen voi maksaa 6 erässä (599€/erä)
Maksaessasi koulutuksen yhdessä erässä, saat -10% alennuksen kokonaishinnasta eli koulutuksen hinnaksi jää 3234,60€


Hae mukaan täyttämällä hakulomake!


Hakuprosessi on yksinkertainen:
  1. Täytä hakulomake
  2. Odota kouluttajan yhteydenottoa
  3. Jos sinut hyväksytään koulutukseen, pääset heti aloittamaan opinnot Purento Masterclass-verkkokurssilla maksettuasi koulutusmaksun ensimmäisen erän.

Tervetuloa äänen, purennan ja hengityksen sekä koko kehon ihmeelliseen maailmaan!
Etsi