VoiceWell-hoitajat

Löydä oman alueesi ammattilaiset!

VoiceWell®-hoito 

on terveydenhuoltoon kuuluva, monipuolisesti ihmisen ääntä sekä yleistä hyvinvointia hoitava ja ylläpitävä hoitomuoto.

VoiceWell-hoito äänen, kurkunpään ja kielen alueen kireyksiin.

VoiceWell® on hoitomenetelmä, joka kohdistuu niihin lihaksiin ja rakenteisiin, joilla on välitön yhteys kurkunpään, purennan, leukojen ja kielen toimintoihin. Autamme kielijänteen operaatiosta kuntoutumista (saat myös itsellesi täsmäohjeet). Hoidon avulla vaikutetaan erityisesti kielen, kurkunpään ja äänentuottoelimistön toimintaan. Hoidon tukena käytetään ääniharjoituksia ja annetaan äänenkäytönohjausta kokonaisvaltaisen rentoutumisen ja äänenkäytön tueksi.

VoiceWell-hoito voi keskittyä myös hengityksen alueen tiedostamiseen ja tasapainottamiseen. Hengityksen pulmissa VoiceWell-hoidossa käsitellään pallean, rintakehän ja erityisesti pyritään löytämään sinulle sopivat kehon parasympaattista hermostoa rauhoittavat harjoitteet. 

VoiceWell-hoito voi olla purennan ja leukanivelen alueelle, jolloin tavoitteena on poistaa jännitystiloja purentalihasten ja tasapainottaa leukanivelen toimintahäiriöistä aiheutuvia kipu- ja toimintahäiriöitä. Näin voidaan vähentää purentalihasjännityksiä ja niistä aiheutuvia päänsärky, migreeni yms oireita. Tavoitteena yksilöllinen hoitokokonaisuus, juuri sinulle räätälöitynä.
 
VoiceWell-hoito on koko kehon huoltoa tai hoitoa työkyvyn ylläpitämiseksi lisäten yleistä hyvinvointia ja työssä jaksamista, auttaa näin kehoa palautumaan. Hoitokokonaisuus rakennetaan yksilöllisesti, juuri sinulle räätälöitynä.
 
VoiceWell®-menetelmän tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta äänenkäyttötavasta, kehosta ja sen toiminnasta.

Hoitomenetelminä
käytetään hierontaa ja muita manuaalisia hoitotekniikoita. Ensimmäisellä kerralla tehdään asiakkaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota hoitojakson edetessä tarkennetaan. Asiakkaan terveydentilasta, ryhdistä, ammatista tai harrastuksista riippuen hoito voi käsittää enemmän purennan ja äänentuottoon suoraan osallistuvien lihasten käsittelyä, mutta tarvittaessa annamme hoitoa myös muille kehonalueille - hoidamme ihmistä kokonaisuutena ja pyrkimyksemme on kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tukemisessa.

VoiceWell®-hoidosta hyötyvät erityisesti kaikissa puheammeissa toimivat henkilöt, kuten opettajat, luennoitsijat, puhelin- tai radiotyötä tekevät, papit, asiakaspalvelutyöntekijät ja äänialan ammattilaiset (laulajat, muusikot, puhallinsoittajat) sekä harrastuksenaan laulavat ja soittavat.

VoiceWell®-hoidolla voimme auttaa sinua kun
 • Tarvitset helpotusta lihasten kireyteen purennan tai leukojen alueella
 • Haluat ohjausta hengitykseen liittyviin toimintoihin
 • Tunnet kurkun tai kaulan alueella kireyttä ja tiukkuutta
 • Äänesi väsyy tai käheytyy esimerkiksi työpäivän aikana
 • Tarvitset kielijänteen operaation jälkeiseen kuntoutukseen hoito- ja ohjaukseen apua
 • Kaipaat kokonaisvaltaista rentoutumista

VoiceWell-hoitajana toimimme
hyvin laajasti yhteistyössä eri sairaanhoitopiirien foniatrien, työterveyslääkäreiden, hammaslääkäreiden sekä muiden erikoislääkäreiden kurkku-nenä- korvalääkäreiden, puheterapeuttien ja neurologisten kuntoutusyksiköiden kanssa. Yhteistyökumppaneitani ovat mm. Pihlajalinnan työterveyshuolto, Terveystalo ja TAYS sekä teatterit, näyttelijäyhdistykset ja eri musiikkioppilaitosten opettajat.

VoiceWell-menetelmä on kehitetty 2010 yhdessä osteopaatti, MuM Kirsi Vaalion kanssa. Menetelmän jatkokehitystyö ja koulutustoiminnan, verkkokurssien kehittäminen on ollut ja on FT Kirsti Leppäsen (Voidis Oy) vastuulla ja keskeisenä tavoitteena.

Tervetuloa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin äärelle!

Pirkanmaa & Kantahäme

Länsi-Suomi & Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Pohjois-Suomi

Päijät-Häme

Itä-Suomi & Kymenlaakso

Keski-Suomi

  • Timo Heinonen Jyväskylä | 050 5325 737 | hevihoo@gmail.com

  Uusimaa

  Muu Eurooppa

  • Anni Vannula Sveitsi / +41797390627 / annivannula@gmail.com
  Etsi